ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังในการต่อต้านยาเสพติด สร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ของประชาชน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading