ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “วันปิยมหาราช” เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นสำคัญ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Loading