ร่วมการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ปี 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ปี 2566 ตามปฏิทินกำหนดการจัดงานในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายสมพร  แปไธสง ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Loading