ร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) โดยในปีงบประเมิน 2565 ได้ดำเนินการจัดอบรม นำร่องให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading