ร่วมการประชุมคณะทำงานตามโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตามโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนจากหัวหน้าคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Loading