มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดและ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่  ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว

Loading