พิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และได้รับการรําบวงสรวงในพิธีจากนักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยการนำของ ดร.สันติ หัดที เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading