ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียน และมอบหมายให้ นายอดุลย์  จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  ดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร จุดที่ 3 ณ ห้องประชุมตักสิลา ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยมีโรงเรียนขอรับการประเมินในวันนี้ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว โรงเรียนบ้านแสนสุข โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู โรงเรียนบ้านทัน โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา และ โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading