ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นางสาวเวณุกา ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading