ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา​ สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา​ สิริวัฒนาพรรณวดี​ พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ​  TO​ BE​NUMBER  ONE  จังหวัดมหสารคาม​ในวันอังคารที่​ 10​ มกราคม​ 2566 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ​ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม​ อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

Loading