ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรับนักเรียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading