ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการตามผลการอุทธรณ์ กลั่นกรองเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการตามผลการอุทธรณ์ กลั่นกรองเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading