ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการรายงานจำนวนวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการรายงานจำนวนวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 1/2566 เดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566  ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading