ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading