ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สพม.รอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565