ทอดผ้าไตรบังสุกุล ศพ คุณแม่ลิบ แก้วนะรา ซึ่งเป็นมารดาของ นายพิรุณ แก้วนะรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ทอดผ้าไตรบังสุกุล ศพ คุณแม่ลิบ แก้วนะรา ซึ่งเป็นมารดาของ นายพิรุณ แก้วนะรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดไตรแสงธรรม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

Loading