ทอดผ้าไตรบังสุกุล ศพคุณพ่อบุญถิ่น ขันมณี ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาวดวงกมล ขันมณี ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทอดผ้าไตรบังสุกุล ศพคุณพ่อบุญถิ่น ขันมณี ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาวดวงกมล ขันมณี ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ เมรุวัดเม่นใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading