ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

วันที่15 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading