จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม โดยกำหนดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารเรียนและทาสีเสาธง โดยให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายภารกิจในจิตอาสา และมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading