งานฌาปนกิจศพคุณแม่วันดี นนตะศรี ซึ่งเป็นมารดา นางพิกุล อ่อนปุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง