ค่ายวิชาการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง โดยมี นางสาวอรชุลี สุวรรณผา ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading