ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading