ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัยรู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัยรู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรง และการใช้สารเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading