กิจกรรมการแข่งขันกีฬา”สานสัมพันธ์วันครูอำเภอบรบือ ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา”สานสัมพันธ์วันครูอำเภอบรบือ ประจำปี 2566” เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading