การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading