การพิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอ งบประมาณ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอ งบประมาณของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading