การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2566  ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราฎษร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading