การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง การทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เรื่อง การทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading