การประชุมชี้แจงธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อบริหารอัตรากำลังธุรการโรงเรียนในภาพรวม ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading