การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางขันทอง พิมพ์แสนศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.มหาสารคาม, นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1, นางณิฐากร พยุหะ รก.ผอ.อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 2, นายอุดร อรทัย พนักงานบริหารสินเชื่อ 9 ธกส.จ.มค. , น.ส.ปิยนันท์ รักขันแสง นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 3, นางปัญญพร ครองยุติ พนักงานพิมพ์ดีด ส 3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุม สำหรับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อช่วยเหลือครูที่เดือดร้อน มุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้แก่ข้าราชการครูที่มีภาระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหมุนเวียนที่จะปล่อยกู้ให้นี้มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงไม่เป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่ข้าราชการครูกลุ่มนี้เพิ่มไปอีก โดยทางคณะกรรมการบริหารเงินทุนจะพิจารณาจากหลักฐานการเป็นหนี้จริง ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading