การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading