การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำรวจแววความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Online Zoom Meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และนำร่องทดลองใช้ระบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษา แก่ครู ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading