การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการายงานจำนวนวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการายงานจำนวนวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading