การประชุมคณะกรรมการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรม Admin  เพื่อกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรม Admin  เพื่อกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading