การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบมหาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ และการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading