การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในหัวข้อแก่นสาระ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้บริหาร 4 อำเภอ, ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading