การประชุมการจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนพิการเรียนรวมและให้การจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1