การประกวดแข่งขันเต้น Cover Dance Contest Boonberkfha Festival 2024 ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบมหาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันเต้น Cover Dance Contest Boonberkfha Festival 2024 ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ เวทีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

Loading