การประกวดคัดเลือกตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง "รักชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาก รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประกวดคัดเลือกตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง “รักชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิดของนักเรียน สร้างทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนการเข้าใจความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading