ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้บริการความรู้ สวนสัตว์อุบลราชธานี ปี 2566

โครงการให้บริการความรู้ ให้กับโรงเรียน กลุ่มนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 จึงได้จัดส่วนลดสำหรับค่าเข้าชมการแสดงความสามารถสัตว์ จากราคาปกติ 30 บาท ลดเหลือเพียง 10 บาท เพื่อมอบเป็นสิทธิพิเศษให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการให้บริการความรู้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2566 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์ www.zooprogram-ubon.org หรือ ดูข้อมูลได้ที่ QR – Code ท้ายเอกสาร

Loading