ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567

Loading