โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าสองคอน – แก่งเลิงจาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าสองคอน – แก่งเลิงจาน และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 2 ด้าน คือ 1.ด้านคุณภาพ 2.ด้านประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading