โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท

Loading