โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งประธานปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” โดยมอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการในครั้งนี้ และได้รับความเกียรติจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading