โครงการอบรมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้นำมาพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading