โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของครูพี่เลี้ยงโดยบูรณาการแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของครูพี่เลี้ยงโดยบูรณาการแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการชี้แนะแทางปัญญาในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ด้านคุณภาพ และ ด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

Loading