โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าใจในเรื่องวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนระเบียบกฎหมาย อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading