โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น และเด็กที่ออกจากระบบกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ระดับจังหวัด เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอแนะผลการดำเนินงาน และการให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading