โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา สังกัด ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading