โครงการกิจกรรม 5 ส “BIG CLEANING DAY” เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส “BIG CLEANING DAY” เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading